FORGOT YOUR DETAILS?

AKREDITIRANJE

Uvjet za izdavanje medija bluzona: dva (2) primjerka dosadašnjih radova s rally natjecanja (uključujući RSSD, ako je moguće) – *upload novinarskih članaka, fotografije, snimke do ukupne veličine 10 Mb ili link web adrese na isto.
U slučaju medijske akreditacije izdane neke od prijašnjih RSSD godina, potrebno je dostaviti fotokopije ili originale onoga što je objavljeno prije i nakon predmetnog RSSD-a (članci, videozapisi ili fotografije).
Ako upload nije moguć, isto treba poslati do krajnjeg roka (16.11.2023.) za zaprimanje „Obrasca za akreditaciju medija“ na e-mail media@rssd.hr.

Organizator zadržava pravo odbiti zahtjev za izdavanje akreditacije i bluzona, kao i njihovo oduzimanje u slučaju nepoštivanja propisanih upozorenja i bilo kakvog nedoličnog ponašanja na natjecanju.
Organizator zadržava pravo diskrecijskom odlukom odobriti izdavanje bluzona predstavniku koji ne ispunjava uvjet za isto.

Prijave zaprimamo do četvrtka, 16. studenoga 2023.!

[[[["field19","equal_to","da"],["field21","equal_to","da"]],[["show_fields","field20"]],"and"],[[["field17","equal_to","zaposen"]],[["show_fields","field18"]],"and"]]
1 Step 1
Ime i prezime - Name and surname
Adresa - Address
Mobitel - Mobile phone
Web adresa - Web address

Required / Obavezno

Uploadupload
cloud_uploadUpload
Organizacija / organization

GDPR and data management
By accepting the privilian, by signing the Media accreditation application form for the "Rally Show Santa Domenica", ie completing and sending the Online Entry form I declare that all contained details are accurate. By accepting the privilian, by signing the application form I will voluntarily and unambiguously give consent for the collection and processing of all personal data for the purpose of carrying out the sporting competition. 
-
GDPR i obrada podataka
Prihvaćanjem privole, vlastoručnim potpisom Obrasca za akreditaciju na “Rally Showu Santa Domenica”, odnosno ispunjavanjem i slanjem e-Obrasca, jamčim da su svi navedeni podaci istiniti te da prihvaćam uvjete koji se odnose na moje sudjelovanje na ovom natjecanju. Prihvaćanjem privole i vlastoručnim potpisom dobrovoljno i nedvosmisleno dajem svoj pristanak za prikupljanje i obradu svih navedenih osobnih podataka u svrhu provođenja predmetnog sportskog natjecanja.​

GDPR and data management / GDPR i obrada podataka

PLEASE PAY ATTENTION TO SAFETY! 
DECLARATION: I confirm to be legally an adult (18 years), and I guarantee with my signature the truthfulness and accuracy of data in this form. I am acquainted with the hazardous situations possible during duty in the autosport competition. I was obliged to follow the regulations defined by the organizer and carried out by the officials in the competition. The organizer disclaims liability for possible accidents, injuries, damage, etc. With my signature, I guarantee the truthfulness of the claims above and fully admit and accept the conditions of the waiver of liability listed above and accept conditions regarding my participation in this competition.

Advance payment for the press tabard amounts 20,00 € (150,69 kn)

The fixed conversion rate of 7,53450 kn for 1,00 € is used, established by the Council of the European Union.

Accepting this certifies that I have read and understood the above information. I affirm that I am participating in this competition at my own risk!
-
MOLIMO OBRATITE POZORNOST NA SIGURNOST!
IZJAVA: Potvrđujem da sam stariji/a od 18 g. te svojim potpisom jamčim da su svi podaci iz ovog obrasca istiniti i točni. Upoznat/a sam s opasnostima do kojih može doći prilikom rada na autosport natjecanju. Obvezujem se držati regulative koju je propisao organizator, a provode je službene osobe na natjecanju. Organizator se odriče bilo kakve odgovornosti od eventualnih nesreća, ozljeda, štete na opremi i sl. Svojim potpisom jamčim istinitost gore navedenih podataka te u cijelosti priznajem i prihvaćam gore navedene uvjete odricanja odgovornosti navedenih osoba te prihvaćam uvjete koji se odnose na moje sudjelovanje na ovom natjecanju. 

Akontacija za press bluzon iznosi 20,00 € (150,69 kn).

Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 Kn za 1,00 , a utvrdilo ga je vijeće Europske unije.

Potvrdom ovog obrasca potvrđujem da sam pročitao i razumio gore navedene informacije. Potvrđujem da u ovom natjecanju sudjelujem na vlastitu odgovornost!

Sigurnost / Safety
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

 

TOP